Hematolog na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
 • Łódzkie

  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
 • Lubelskie

  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Lubuskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
 • Małopolskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
 • Mazowieckie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
 • Opolskie

  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
 • Podkarpackie

  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
 • Podlaskie

  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NOWOTWORÓW KRWI
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
 • Pomorskie

  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
 • Śląskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Swiętokrzyskie

  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
 • Wielkopolskie

  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH